Free Downloads Safiya Umoja Noble Books

Showing 1 to 5 of 5 results

ISBN 10: 1479837245
ISBN 13: 9781479837243

20 Feb 2018
Safiya Umoja Noble
Download Algorithms of Oppression by Safiya Umoja Noble

ISBN 10: 1433130009
ISBN 13: 9781433130007

30 Mar 2016
Safiya Umoja Noble
Download The Intersectional Internet by Safiya Umoja Noble

ISBN 10: 1479849944
ISBN 13: 9781479849949

20 Feb 2018
Safiya Umoja Noble
Download Algorithms of Oppression by Safiya Umoja Noble

ISBN 10: 1433130017
ISBN 13: 9781433130014

31 Mar 2016
Safiya Umoja Noble
Download The Intersectional Internet by Safiya Umoja Noble

ISBN 10: 1721307230
ISBN 13: 9781721307234

14 Aug 2018
Shayna Small
Download Algorithms of Oppression by Shayna Small